Lege Cecilie Nyegaard har permisjon til 30. sep 2020.  

Lege Naqibullah Saidajan vil være hennes vikar.

 

Lege Inger Johanna Meltvedt har permisjon til 30.06.2021

Lege Hanne Helgeland vil være hennes vikar.