Eksempel på de som bør vaksineres:
- Personer over 65 år
- Barn og voksne med kroniske sykdommer f.eks. diabetes, astma, KOLS
- Gravide etter 12. uke

Det anbefales at pasienter i risikogruppene som ble vaksinert i 2019/2020 -sesongen vaksineres på nytt

Er du i tvil om du bør vaksineres? Gå inn på https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/