Vi følger Legeforengingens råd og har besluttet at vi ikke setter Johnson & Johnson-vaksinen hos oss.